Loading, please wait ...
MESSAGE

V současné době je možné jízdenky zakoupené přes e-shop použít

na tramvajových a autobusových linkách č. 1 až 111 dopravce Dopravní podnik města Olomouce a.s.

a v příměstských autobusech Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje. Neplatí na integrovaných tratích ČD.

Bezpečnost systému

Tokenizace je proces zašifrování čísla karty, aby nebylo možné toto číslo identifikovat při přenosech a zpracování. Plně tak chrání kartu proti jakémukoli zneužití. Na kartu se nenahrávají žádné údaje, přečtené číslo přes kontrolní zařízení (čtečku) opět jako při registraci vytvoří token, který porovná s databází a údaji k tokenům v ní uložených z předprodeje jízdenek. Systém je garantován standardy vydavatelů platebních karet MasterCard a VISA.